Đại Hội Cổ Đông

Tên Văn Bản Ngày Đăng Download
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 23/06/2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 23/06/2018 Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 23/06/2018 Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 26/05/2018 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 26/05/2018 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Hướng dẫn và mẫu ủy quyền 26/05/2018 Hướng dẫn và mẫu ủy quyền
Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 26/05/2018 Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 26/05/2018 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Thông báo chốt danh sách cổ đồng họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 03/05/2018 Thông báo chốt danh sách cổ đồng họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 03/05/2018 Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

  • Tập đoàn Trường Thịnh
  • Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ An Dương
  • Tập đoàn Đất Quảng
  • Sea bank
  • Ngân hàng BIDV
  • Cenco
  • tpb
  • FPT
  • shb
  • ndn