FIRST REAL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày đăng: 17/11/2020

Chia sẻ:

Ngày 23 tháng 06 năm 2018 tại Tầng 5 Tòa nhà Hilton (50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng), Công ty Cổ phần địa ốc First Real đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng.

Công ty Cổ phẩn địa ốc First Real tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tham gia phiên họp, có ông Nguyễn Hào Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc First Real; cùng toàn thể HĐQT, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của quý cổ đông.

Tại buổi họp này, Bà Phạm Thị Phượng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, với tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 13.000.000 cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 13.000.000 cổ phần và Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là 11.200.564 cổ phần, chiếm 86,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Hào Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ) lên 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Theo tờ trình này, Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 17.000.000 cổ phiếu (chào bán cho cổ đông hiện hữu là 13.000.000 cổ phiếu và chào bán riêng lẻ là 4.000.000 cổ phiếu) với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Từ đó, nâng tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành của công ty lên thành 30.000.000 cổ phiếu.

Tờ trình được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty First Real.

Cuối Đại hội, Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Hào Hiệp cam kết sẽ cùng Ban Điều hành, toàn thể CBNV tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và triển khai nỗ lực để hoàn thành tốt những mục tiêu, định hướng phát triển trong năm 2018 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của công ty. Đồng thời, từng bước khẳng định, nâng cao uy tín, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho công ty và quý cổ đông.

 --First Real--

Ngày đăng: 17/11/2020

Chia sẻ: