[INFOGRAPHIC] BỨC TRANH TOÀN CẢNH KINH TẾ QUẢNG NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày đăng: 23/11/2021

Chia sẻ:

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng kinh tế Quảng Nam vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này, tỉnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, vừa duy trì sản xuất kinh doanh.

Ngày đăng: 23/11/2021

Chia sẻ: