MINH BẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, TÀI CHÍNH, FIRST REAL CÔNG BỐ BCTC KIỂM TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày đăng: 17/11/2020

Chia sẻ:

CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động 9 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019, do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện với nhiều điểm nhấn về doanh thu và lợi nhuận.

Báo cáo tài chính riêng (BCTC) 9 tháng được kiểm toán đã xác thực tính đúng đắn của các số liệu tại thời điểm đầu kỳ cũng như cuối kỳ của First Real.“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động 9 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ” – Ý kiến của Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ngoài ra, Deloitte Việt Nam đã thực hiện phân loại lại một số chỉ tiêu ở cột số liệu đầu kỳ, việc phân loại lại này giúp cho báo cáo tài chính của First Real được phản ánh trung thực và hợp lý hơn, phù hợp với các yêu cầu về trình bày báo cáo tài chính hiện hành.

=>> First Real

Theo BCTC kiểm toán 9 tháng, hoạt động kinh doanh của First Real có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu thuần đạt 280,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 184% và 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó ghi nhận mức hoàn thành 80% chỉ tiêu doanh thu và 84,5% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản Công ty CP Địa ốc First Real đạt 445,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 360,8 tỷ đồng, chiếm 81% tổng tài sản. Giá trị hàng tồn kho của Công ty giảm từ 270 tỷ đồng xuống còn 191,3 tỷ đồng, phần lớn tập trung tại các dự án Khu nhà ở Thương mại Trường Thịnh và Mỹ Cảnh và Dự án Khu tái định cư các dự án Phường Điện Dương – Điện Ngọc (phân khu 1). Đây là những dự án có vị trí đẹp, thuận lợi giao thông và phát triển du lịch.

Khu nhà ở Thương mại Mỹ Cảnh (Đồng Hới, Quảng Bình) thu hút nhiều khách hàng đầu tư

Tình hình vay nợ của Công ty năm 2019 cũng đã được cải thiện đáng kể. Theo đó, vay nợ  ngắn hạn và dài hạn của FIR lần lượt giảm mạnh chỉ còn 578 triệu đồng và 890 triệu đồng.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo, First Real sẽ tập trung đầu tư dự án ở các thành phố đô thị loại 2 tại miền Trung, với các lợi thế như: giá đất còn hợp lý, cơ sở hạ tầng và giao thông (điện, đường, trường, trạm, nhà ga, sân bay…) đang được chính phủ đầu tư mạnh mẽ, có thể kể đến như Quảng Bình, Phú Yên, Phan Thiết và đặc biệt là Quảng Nam.

--First Real--

Link báo chí: 

Cafef: FIRST REAL công bố BCTC kiểm toán giữa niên độ

Ngày đăng: 17/11/2020

Chia sẻ: