THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày đăng: 17/11/2020

Chia sẻ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc First Real thông báo đến Quý cổ đông về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo lịch đã công bố trước đó.

First Real thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 17/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc First Real đã gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông đến Quý cổ đông với ngày họp được thông báo là ngày 30/3/2020.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xem xét yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu trên 51% cổ phần biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thay đổi thời gian tổ chức đại hội.

First Real đã gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến ngày khác sau khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận. Ngày họp dự kiến sẽ được tổ chức trong quý 3 năm 2020, tùy vào tình hình thực tế thì thông tin sẽ được Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông.

Việc lùi họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Địa ốc First Real là hành động thiết thực, góp phần cùng Chính phủ và TP. Đà Nẵng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và an toàn cho sức khỏe của cộng đồng.

Thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu họp sẽ được cập nhật tại website:FIRST REAL

--First Real--

 

Ngày đăng: 17/11/2020

Chia sẻ: